Nasıl çalışıyoruz?

Kreatif fikir bulma sürecimiz 3 aşamadan oluşur.

Dinleme

Önce dinleriz; müşterimizin ihtiyacı nedir, hedefleri nedir, bir yaratıcı projeden beklentisi nedir diye uzun uzun konuşuruz. Yaratıcı fikrimizin ilk tohumlarını bu görüşmelerde atarız.

Üretim

Başarılı bir proje, stratejiye paralel hedef kitleye ulaşacak bir fikir ve iyi kurgulanmış bir kampanya sürecinden geçer. Biz de üretim sürecini sadece “good idea” olarak değil, bu süreci baştan sonra ince ince hesaplanmış bir deneyim olarak ele alırız. Önce stratejimizi belirler, ardından stratejiye hizmet edecek fikrimizi bulur, ardından entegre pazarlama yaklaşımı ile en doğru online ve offline platformları belirler, son aşamada ise kampanya boyunca bu platformlarda kullanacağımız iletişim tonumuzu kurgularız.

Yönetim

Kampanyanın hedef kitlenizle buluştuğu andan itibaren, kampanyanın biteceği son güne kadar geçen süreçte, kampanyanın tüm platformlardan yayılımını, iletişimini ve moderasyonunu en iyi biçimde kurgularız. Bu anlamda tam kapsamlı çalışarak, dijital kampanyanın yönetimini tek bir çatı altından yürütürüz.